• Dokumenti
  • Pristup informacijama
  • Pravila privatnosti

DOKUMENTI

[

scroll

NADMETANJA:

Odluka o javnoj nabavi za 2015. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2018. godinu

Obavijest o nadmetanju lož-ulje eksrta lako za 2018. godinu

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijom za 2018. godinu

Odluka o odabiru – opskrba lož-ulje ekstra lako za 2018. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2019. godinu

Obavijest o nadmetanju lož-ulje eksrta lako za 2019. godinu

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijom za 2019. godinu

Odluka o odabiru – opskrba lož-ulje ekstra lako za 2019. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2020. godinu

Obavijest o nadmetanju lož-ulje eksrta lako za 2020. godinu

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijom za 2020. godinu

Odluka o odabiru – opskrba lož-ulje ekstra lako za 2020. godinu

Obavijest o nadmetanju lož ulje ekstra lako za 2021. godinu

Odluka o odabiru – lož ulje ekstra lako za 2021. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2021. godinu

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijom za 2021. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2022. godinu

Obavijest o nadmetanju lož ulje ekstra lako za 2022. godinu

Odluka o poništenju postupka lož ulje ekstra lako za 2022. godinu

Odluka o poništenju postupka opskrba električnom energijom za 2022. godinu

Obavijest o nadmetanju opskrbe električnom energijom za 2022. godinu

Obavijest o nadmetanju lož ulje ekstra lako za 2022. godinu

Obavijest o nadmetanju lož ulje ekstra lako za 2023. godinu

Odluka o poništenju postupka opskrba električnom energijom za 2022. godinu

Odluka o odabiru – lož ulje ekstra lako za 2023. godinu

GSCM

Oib: 26285167092 

Franjevački Put 2, 21300 Makarska

TELEFON

+385 (021) 695 490

MAIL
sport@sportski-centar-makarska.hr

© 2021 Developed by  Photo Booth Makarska
Skip to content